1996 | 1997 | 2002 | 2003 | 2004

  


Akademická maliarka

EUGÉNIA LEHOTSKÁ

výber z vystavovaných diel  

     

Eugénia Lehotská, akademická maliarka, dcéra Eugena Lehotského významného slovenského maliara sa narodila v Bratislave 24.septembra 1944, kde aj žije. V rokoch 1961-1967 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov D. Millyho a P. Matejku monumentálne maliarstvo. Súčasne sa v rokoch 1965-1966 venovala štúdiu na Akadémii výtvarných umeni v Prahe u prof. Pelca. Ako profesorka pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave do roku 1990 a od roku 1997 v Banskej Bystrici na Akadémii umení. Prezentuje sa v maľbe, grafike, tapisérii a ilustrácii. Je vynikajúca portrétistka. Výstavy „Na plote“ ako autorskej výstavy sa zúčastnila v rokoch 1996 a v roku 2003.
 


späť
 
|  index  ©LUKAS 2004