1996 | 1997 | 2002 | 2003 | 2004Akademická maliarka
INEZ TUSCHNEROVÁ

výber z tvorby

     

Inez Tuschnerová sa narodila 6.mája 1932. V rokoch 1949 až 1953 navštevovala Vyššiu školu umeleckého priemyslu v Brne. Do Prahy odišla v roku 1953, kde aj v roku 1958 ukončila štúdium na Vysokej škole umelecko piemysloveju profesora a Fišáreka.  V roku 1958 navštevovala i Medzinárodnú umeleckú akadémiu v Salzburgu v Rakúsku u profesora  O. Kokoschku. Jej diela sú zastúpené v mnohých zbierkach galérií doma i v zahraničí. Samostatné výstavy mala v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Bulharsku, Polsku, Slovensku a v roku 1997 v Hubine  „Na plote“. V 90-tych rokoch často navštevovala Moravany pri Piešťanoch kde tvorila v DVUA.
 


späť  |  index  ©LUKAS 2004